Regnskapstjenester

Valg av regnskapsfører bør være langsiktig. Regnskapsfører må ha kompetanse og gi kvalitet i forhold til kostnadene. Du må være sikker på å få et korrekt regnskap og føle deg trygg på at lover og regler blir ivaretatt på en best mulig måte for din bedrift. Dette kan vi hjelpe deg med.

Spjelkavik Regnskap AS leverer regnskapstjenester hvor:
 • Regnskapet gir god informasjon, og er et beslutningsgrunnlag i økonomistyringen.
 • Regnskapet er riktig ført og kontoer avstemt
 • Regnskapet er periodisert og viser periodens resultat
 • Regnskapet kommer til avtalt tid
 • Regnskapsrapportene er forståelige, nyttige og med regnskapsførers kommentarer.

Effektiv og rasjonell regnskapsføring oppnås med å ta i bruk våre fremtidsrettede løsninger som for eksempel:

 •  Levering av bilag til Spjelkavik Regnskap AS for skanning 
 • Skanning av regnskapsbilag og overføring til oss via nett
 • Elektronisk attestasjon av inngående faktura
 • Remittering av faktura
 • Tilgang på regnskap og lønnssystem over nett
 • Innhenting av ocr retur

Dette gjør at regnskapet er ajour til enhver tid og vi unngår dobbeltarbeid

 

Er dette av interesse for deg eller ditt firma? Ta kontakt i dag!