Økonomisk rådgivning

Den nære kontakt vi har med våre kunder, gjør at vi har de beste forutsetninger for å være en fortrolig diskusjonspartner og rådgiver.

Vi har kompetanse og systemer for å gjøre økonomiske analyser, utvikle budsjettforslag og -simuleringer, utarbeide kalkyler og underlag for finansieringsarbeid.

Videre kan vi bistå våre kunder i møter med finansinstitusjoner og offentlige instanser.

Vi kan bl.a. tilby:

  • Løpende økonomisk oppfølging
  • Delta i styremøter, eller fungere som styrets sekretær
  • Ha en økonomisjefs rolle, hvor vi systematisk jobber med bedriftens økonomi
  • Oppgaver med selskapsstiftelse og selskapsendringer som for eksempel valg av nye styremedlemmer, ny revisor samt kapitalendringer.
Er dette av interesse for deg eller ditt firma? Ta kontakt i dag!