Lønn

Vi tar på oss lønnsarbeid både som en integrert del av et regnskapsoppdrag eller som eget selvstendig oppdrag

Stadige endringer i regelverk knyttet til lønnsområdet gjør at det er svært ressurskrevende å vedlikeholde kompetansen i bedriftene. Ferie eller sykdom hos lønnspersonalet kan også skape problem.

Overlat lønnsarbeidet til oss. Vi ordner med skattetrekk, arbeidsgiveravgift, offentlige statistikker, fraværsstatistikker osv.

I tillegg tar vi oss av lønns- og trekkoppgaver inklusiv innrapportering til Skatteetaten.

 

Er dette av interesse for deg eller ditt firma? Ta kontakt i dag!