Fakturering

For alle bedrifter er det viktig å sørge for korrekt og løpende fakturering.

Vi kan gi råd om gode system som kan eksportere nødvendige data til regnskapet hos oss.

Dersom selskapet ikke ønsker å ha sitt eget system for fakturering, kan vi utføre

  • Fakturering i henhold til grunnlag vi får fra kunden
  • Fakturaene blir da automatisk bokført i bedriftens regnskap
  • Oppfølging av utestående fordringer med purring/renteberegning og inkasso
  • Kid på fakturaen gjør at vi får bokført innbetalingene automatisk

 

Er dette av interesse for deg eller ditt firma? Ta kontakt i dag!