Etablering av firma

Oppstart av næringsvirksomhet krever formaliteter og prosedyrer som ikke er lett å holde oversikt over.

Vi bistår ved nyetablering, valg av selskapsform, krav til økonomi og gjennomføring av formaliteter.

Vi bistår også med avvikling av selskap, opphør og sletting.

Er dette av interesse for deg eller ditt firma? Ta kontakt i dag!