Årsoppgjør

Vi har lang erfaring i utarbeidelse av årsoppgjør og ligningspapir for våre kunder.
Dette dreier seg om oppgaver som:
 
  • Samarbeid om årsoppgjørsdisposisjoner, aksjeutbytte mv
  • Skatteberegning, informasjon om skatteregler og skatteplanlegging
  • Informasjon om verdsettelse av lager, fordringer mv
  • Årsberetning
  • Aksjonærregister
  • Driftsmiddelarkiv
  • Innsending til Skatteetaten, Brønnøysund mv
  • Møter for personlig gjennomgang, evt. også med revisor

Som selskapets regnskapsfører har vi tilgang til å sende ligningspapir, aksjonærregisteroppgaver og årsregnskap elektronisk til offentlige myndigheter via Altinn.

I tillegg kan vi bistå med styre- og generalforsamlingsbehandling med tilhørende protokoller.

Er dette av interesse for deg eller ditt firma? Ta kontakt i dag!